CAMERA MS.LY QUẬN 7

Địa chỉ:

Phone:

INFO BẢO TRÌ CAMERA

1/ DVR KBVISION (04 CH + 01 IP):
– IP: 192.168.1.86/222
– GW: 192.168.1.1
– S/N: 5K09122PAZ2AB26
– User: admin/ user
– Password: admina123/ usera123

2/ Nguồn tổng: 10A