CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

I/ CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH CHO CAMERA HIKVISION

01. Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP thiết bị SADP tool
 
 Phần mềm dùng để kích hoạt thiết bị, hỗ trợ tìm kiếm và chỉnh sửa IP của thiết bị Hikvision
Download phần mềm. . .
02. Phần mềm tính toán dung lượng, thời gian lưu trữ băng thông cho hệ thống camera
 
Phần mềm dùng để tính toán dung lượng và thời gian lưu trữ của thiết bị Hikvision
Download phần mềm. . .
03. Phần mềm backup dữ liệu trên đầu ghi và camera IP xuống máy tính  
 
Phần mềm dùng để backup dữ liệu của hệ thống camera Hikvision
Download phần mềm. . .
04. Phần mềm VSPlayer mở các file video đã download hoặc backup từ đầu ghi và camera IP  
 
Phần mềm dùng để mở các file video của camera Hikvision
Download phần mềm. . .
05. Phần mềm Batch Configuration
Phần mềm dùng cấu hình thiết bị DVR/NVR/Camera Ip
Download phần mềm. . .
06. Phần mềm plug-in để xem camera trên Safari và Chrome trên IOS  
 
Phần mềm dùng để xem camera Hikvision trên safari và chrome trên IOS
Download phần mềm. . .