CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VNCT

– Thông tin đăng ký App “KBView Plus” để xem camera Kbvision trên điện thoại:
+ Email: sunfatech@gmail.com
+ Password: Adm1n@123
+ Tên đăng nhập: cameravnct

TP. HỒ CHÍ MINH
– Đâu ghi (Analog 4CH + 1IP) KBVISION KX-A7104SD6
– S/N: 6E08958PAZ481A3
– Power input: 12V – 1.5A
– Power Total: 10A
– HDD: Western 500Gb
– User | Pass: user/vnct | HuongNgoc
– IP: 192.168.1.222

TP. QUY NHƠN
– Đâu ghi (Analog 4CH + 1IP) KBVISION KX-
– S/N: 5K09122PAZ2AB26
– Power input: 12V – 1.5A
– Power Total: 10A
– HDD: Western 500Gb
– User | Pass: vnct | vncta1986
– IP: 192.168.1.xxx