INFO BẢO TRÌ CAMERA PHÚ & EM

– ĐC: 489 XVNT, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
– Info người lắp đặt camera:
+ Mr.Nguyên Vũ: 0909636382
+ Zalo: Nguyên Vũ

I/ ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION (HVR 4.0)
– Thông tin cấu hình đầu ghi hikvision
+ Dung lượng HDD: 6TB
+ IP Address: 192.168.2.251
+ Subnet mask: 255.255.255.0
+ IP Gateway: 192.168.2.1

– Thông tin đăng nhập vào đầu ghi iP Hikvision:
+ User: Admin (P/s: user này không có quyền chỉnh sửa cấu hình trên NVR)
+ Password: Phuem886633

– Thông tin phần cứng đầu ghi hikvision:
+ Device Name: PHUEM021020
+ Model: DS-7216HQHI-K1
+ Serial No: 1620200224CCWRE16710891WCVU
+ Firmware Version: V4.21.100, Build 200307
+ Hardware Version: 0x20e3b00

 

II/ CAMERA IP
– Thông tin địa chỉ IP các camera:
1) 192.168.2.231: 8000
<-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.231: 8000 ->1 | Alarm Status: Not Supported ; Alarm Status: Used

2) 192.168.2.242: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.242: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

3) 192.168.2.239: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.239: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

4) 192.168.2.249: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.239: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

5) 192.168.2.200: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.200: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

6) 192.168.2.179: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.179: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

7) 192.168.2.246: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.246: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

8) 192.168.2.247: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.247: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

9) 192.168.2.245: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.245: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

10) 192.168.2.244: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.244: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

11) 192.168.2.243: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.243: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

12) 192.168.2.231: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.231: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

14) 192.168.2.242: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.242: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

15) 192.168.2.239: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.239: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

16) 192.168.2.249: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.249: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

17) 192.168.2.200: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.200: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

18) 192.168.2.179: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Used
192.168.2.179: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

19) 192.168.2.246: 8000 <-1 | Alarm Type = N.O ; Alarm Status: Not Used
192.168.2.246: 8000 ->1 | Alarm Type = Not Supported ; Alarm Status: Used

 

– Thông tin tên đặt cho các camera:

Camera No

Camera Name

Motion Detection

A1

PHU EM PHONG

Not Used

A2

VAN PHONG 489

Not Used

A3

HANH LANG T1-489

Not Used

D1

PHUEM-KHO 1-4

Used

D2

PHU EM KHO 2- 489

Used

D3

PHUEM_KHO 4

Used

D4

PHUEM-KHO 3

Occur

D5

491 – KHO 4

Used

D6

KHO 3 – 491

Occur

D7

KHO-2-491

Used

D8

KHO 1 -491

Used

D9

PE-QUAN LY KHO

Occur

D10

491 – HANH LANG 1

Occur

D11

491 – HANH LANG 2

Used

D12

IPCamera 12

Not Supported

D13

491 – PHONG KHA…

Used

D14

491 – NHA XE

Used

D15

489 – MAT TIEN

Occur

D16

PHU EM – SHOW…

Used

D17

VAN PHONG 2 – 489

Used

D18

PE – Ke Toan

Used

D19

PHU EM – HOP-SA…

Used

III/ CÁC PHỤ KIỆN MỞ RỘNG ĐỂ XEM CAMERA DƯỚI KHO: