CÔNG TY TNHH TKTECH

 

INFO BẢO TRÌ CAMERA ANALOG:
– Đầu ghi 4CH KX-A7104SD6 (684k = Cty Viễn Thông Quốc Tường)
+ S/N : 6K07F4EPAZA71B4
+ User/ pass : admin/ vnct@1986
+ IP : 192.168.1.108 (DHCP)
+ IP Gateway: 192.168.1.1
+ Hình vẽ đăng nhập vào đầu ghi: Z
+ Email đăng ký phục hồi đầu ghi: www.vnct.vn@gmail.com

– Camera Dome KX-A2112C4 (281k = Cty Viễn Thông Quốc Tường)
– Camera thân KX-C2003C.PIR (658k = Cty Viễn Thông Quốc Tường)

INFO BẢO TRÌ CAMERA WIFI
1/ Camera IP EZviz CS-C6N 2Mp 1080P (Camera: 510k + thẻ nhớ 32GB:60k = Cty Việt Hàn)
+ Input: 5V ; 1A,5W Max
+ SN: F53424210
+ Verification Code: ATHMHF
+ Version: B0-1G2WF


2/ Camera IP EZviz CS-C6N 2Mp 1080P + thẻ nhớ 32Gb (Camera: 510k + thẻ nhớ 32GB:60k = Cty Việt Hàn)

B1) Trên smartphone kết nối wifi -> tải app EZVIZ -> cài đặt xong -> mở phần mềm EZVIZ lên đăng ký bằng Account bằng số điện thoại (vd: 0977972211) hoặc Email (kieuhappy02092014@gmail.com) -> lấy mã code mà hãng Ezviz gửi về sau khi đăng ký bằng số điện thoại hoặc Email -> nhập mã code vào xác nhận để đăng nhập vào app EZVIZ

B2) Quet mã QR Code dưới camera hoặ nhập Serial Number (E18957585) của camera vào App EZVIZ đã cài trên điện thoại.

B3) Chọn sóng wifi và nhập password sóng wifi mà điện thoại cấu hình camera đang kết nối -> hập mã Verfication code dưới camera để xác nhận -> xem camera

B4) Có thể share camera bằng email hoặc số phone của người cần share và người cần share phải cài phần mềm ezviz trên điện thoại -> Chấp nhận lời đề nghị chia sẻ xem camera -> Xem camera