HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA XIAOMI TRÊN ĐIỆN THOẠI

I/ Camera cố định Xiaomi (QR Code: 44237C7F7580 | CMIIT ID: 2018DP2568 | SXJ02ZM ; 5V 1.0A; 5.0W Max)

B1: Gắn nguồn điện cho camera khởi động

B2: Trên điện thoại mở vài cài đặt App “Mi Home” (nhớ ID của App vd: 6298449919, có ID giúp chia sẻ camera dễ dàng hơn)

B3: Trên camera Xiaomi nhất nút reset giữ 01 phút cho đến khi đèn nguồn camera xiaomi tắt và sáng lại -> Reset thành công.

B4: Trên điện thoại mở App “Mi Home” -> Click dấu “+” -> Chọn Tab “Camera” -> chọn icon camera “Mi Home Security Camera” -> Chọn ž “Wait until you hear a voice prompt” -> Next -> Chọn tên sóng wifi mà Camera Xiaomi đã chọn sẵn VNCT -> Nhập password sóng wifi (Dichvucongnghe) ->  Next -> Chọn ž Heard “Scanned successfully” -> để điện thoại trước camera cho đến khi camera lấy mã QR Code từ điện thoại và Camera sẽ phát ra một tiếng tông và đèn camera từ màu cam chuyển sang màu xanh -> Chọn tên có sẵn đặt cho camera hoặc Click dấu “+” để đặt tên camera mới ->  Next -> chọn “LET’S GET STARTED” để xem camera  => Camera đã kết nối mạng, điện thoại và hoạt động tốt khi đèn camera sáng màu xanh.

B5:  Share camera cho người cần xem: Trên điện thoại mở phần mềm Mi Home -> Profile -> Share -> Share the device -> Video Camera -> Chọn “+” (Share device) -> Mi Account (Phone) -> gán quyền (Allow control hoặc View Only) -> nhập Mi Account ID của người cần xem vào -> Ok

B6: Trên điện thoại người cần xem camera đã share -> Click Profile -> Messaging -> Click vào tin nhắn share -> Accept -> Về tab “Mi Home” -> Click vào Camera có chữ Share -> đợi khoảng 01 phút để cài đặt thiết bị ->  Xem Camera.

II/ Camera xoay Xiaomi (CMIIT ID: 2017DP7776 | CMSXJ03C 1080P;  5V, 1.0A; HD 1080)

B1: Gắn nguồn điện cho camera khởi động

B2: Trên điện thoại mở vài cài đặt App “Mi Home” (nhớ ID của App vd: 6298449919, có ID giúp chia sẻ camera dễ dàng hơn)

B3: Trên camera Xiaomi nhất nút reset giữ 01 phút cho đến khi đèn nguồn camera xiaomi tắt và sáng lại -> Reset thành công.

B4: Trên điện thoại mở App “Mi Home” -> Click dấu “+” -> Chọn Tab “Camera” -> chọn icon camera “IMI 1080P Home Security Camera” -> Chọn ž “Wait until you hear a voice prompt” -> Next -> Chọn tên sóng wifi mà Camera Xiaomi đã chọn sẵn (VD: VNCT) -> Next -> Nhập password sóng wifi (Dichvucongnghe) ->  Next -> Chọn ž Heard “Scanned successfully” -> để điện thoại trước camera cho đến khi camera lấy mã QR Code từ điện thoại và Camera sẽ phát ra một tiếng tông và đèn camera từ màu cam chuyển sang màu xanh -> Next -> Chọn tên có sẵn đặt cho camera hoặc Click dấu “+” để đặt tên camera mới ->  Next -> chọn “LET’S GET STARTED” -> chọn Agree (để xem camera)  => Camera đã kết nối mạng, điện thoại và hoạt động tốt khi đèn camera sáng màu xanh.

B5:  Share camera cho người cần xem: Trên điện thoại mở phần mềm Mi Home -> Profile -> Share -> Share the device -> Video Camera -> Chọn “+” (Share device) -> Mi Account (Phone) -> gán quyền (Allow control hoặc View Only) -> nhập Mi Account ID của người cần xem vào -> Ok

B6: Trên điện thoại người cần xem camera đã share -> Click Profile -> Messaging -> Click vào tin nhắn share -> Accept -> Về tab “Mi Home” -> Click vào Camera có chữ Share -> đợi khoảng 01 phút để cài đặt thiết bị ->  Xem Camera.

Camera wifi xoay Xiaomi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Hotline/ Zalo: 0903717749